plW mieście tym są polskie, żydowskie i cygańskie ślady. Ale to nie wszystko, bo widać też w Tarnowie obecność Węgrów. Znajduje się tam bardzo dużo muzeów, więc trzeba je na pewno odwiedzić.

Tarnów powstał 7 marca 1330 roku, wiadomo to z dokumentów pochodzących ze średniowiecza. Jest w ich dokument, w którym król Łokietek zezwolił na lokację miasta. W tamtym okresie miasto powstawało na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych. Miało to nie bagatelny wpływ na rozwój Tarnowa. To tu znajduje się brama Karpat z początkiem łańcucha, czyli górą św. Marcina, znajduje się ona w granicy lata. Setki lat temu znajdowała się tu warownia, dziś po niej są tylko ruiny, ale za to jest to jeden z lepszych punktów widokowych w okolicy. Połowę mieszkańców przed druga wojną światową stanowili Żydzi. Ślady architektury obecności wyznawców mojżeszowego widać, w co najmniej kilku miejscach. Będąc w Tarnowie trzeba koniecznie zwiedzić muzeum generała Bema. W parku miejskim, po środku stawu znajduje się jego sarkofag. Na nim są napisy w kilku językach. Przypomnę jeszcze, że jest to na równo nasz jak i węgierski bohater, co na pewno zauważysz. Tu też jest muzeum etnograficzne, w którym jest wystawa poświęcona Romom, próżno szukać drugiej takiej na starym kontynencie.